Referenssit

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy tunnetaan luotettavana perheyrityksenä ja yhteistyökumppanina, joka palvelee sekä yrityksiä, julkista sektoria että yksityishenkilöitä.

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy toteuttaa vahvalla ammattitaidolla katujen, siltojen, rautateiden, lentokenttien, satama-alueiden ja kunnallistekniikan rakennustyöt, talorakennuksen maatyöt sekä erilaiset alue- ja pihatyöt.

Toteutamme kohteet laadukkaasti ja tehokkaasti osaavan henkilökuntamme ja nykyaikaisen maarakennuskalustomme avulla, yli 50 vuoden kokemuksella.

Tutustu kohteisiimme ja totea: vahvalle pohjalle on hyvä rakentaa!

Zeniitin Yrityskylän kunnallistekniikka

Kempeleen Kunta

Alakyläntie - Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentaminen

Oulun Kaupunki, ELY, Finntraffic Tie Oy ja Oulun Vesi

Oulun hautausmaa viemäriverkostojen uusiminen

Oulun EV. LUT. Seurakunta

Hiukkavaaran monitoimitalo MRU

PEAB Oy

Kerrostalo Peltokatu MRU

Pajala Pohjois-Suomi Oy

Rivitalokortteli Keikamotie MRU

Pohjola Rakennus Oy Suomi

Kerrostalokortteli Siirtolantie MRU

Pohjola Rakennus Oy Suomi

Kempeleen kirkonkylätalo MRU

Oulun Rakennusteho Oy

Valtatien perusparannus

Oulun Kaupunki

Vellamontien paikoitusalueen rakentaminen

Oulun Kaupunki

Hailuodon JKPP tie

ELY ja Hailuodon kunta

Ailasto - Keskusta

Baana I ja Baana II

Oulun Kaupunki

Tori - Linnanmaa

Santamäen alueen katujen perusparannus

Kempeleen Kunta

Zeniitin kallion ottoalueen lujitus

Kempeleen Kunta

Honkasen alueen katujen perusparannus

Kempeleen Kunta

Ylikylän laatukäytävän rakentaminen

Kempeleen Kunta

Ollakantien peruskorjaus

Kempeleen Kunta

Varstatien ja Kollaantien peruskorjaus

Oulun Kaupunki

Liimatantien putkisilta

Tahkoselänmetsätien Tiehoitokunta

Nestor Cables piha-alueen saneeraukset 2019-2022

Colliers International Finland

Marjaniemen aallonmurtajan korjaus

Hailuodon Kunta

Mekapro teollisuushallin MRU

Mekapro Oy

Poratie 11 piha-alueen peruskunnostus

Oulun Kaupunki

Biokaasun jalostuslaitoksen MRU ja perustustyöt

Gasum Oy

Oulu Äimärautio LNG-asema

Gasum Oy

Heinäpään jalkapallohalli

Oulun jalkapallohalli Oy

Maanrakennus- ja betonityöt

Oulun Energia kaukolämmön rakennusteknistentöiden vuosiurakka 2018-2020 sekä 2020-2023

Oulun Energia

Linnanmaan paloaseman maa-rakennusurakka

PEAB Oy

Saarenkartano Hailuoto

Hailuodon kunta

Palvelutalon piha-alueen saneeraus

KOSKELANTIEN II VAIHEEN PERUSPARANNUS

Oulun kaupunki, v 2017

NIEMENRANNAN KAAVA-ALUE

Pohjaa mukavalle asumiselle

Rakensimme päätoteuttajana ja -urakoitsijana Oulunsalon Niemenrantaan kolme uutta asuinrakentamiseen tarkoitettua kaava-aluetta sisältäen kadut, vesijohdot, viemäröinnit, ja pumppaamot. Osaurakat, kuten asfaltoinnit ja sähköasennukset, ostimme alihankintana.

SATAMATIE, KONTTIKENTTÄ JA LOGISTIIKKAKESKUKSEN RUNKOTYÖT

Jykevää perustaa logistiikalle

Olemme rakentaneet Oulun satamaan merikonttien varastointi- ja käsittelykentän sekä satamaan johtavan satamatien. Urakoihin kuului maanrakentaminen kokonaisuudessaan putkituksineen ja päällysteineen.

TEITÄ, LIITTYMIÄ JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIÄ

Parempaa infraa ja sujuvampaa liikennettä

Olemme toteuttaneet useita liikenteen turvallisuuden parantamishankkeita Oulun talousalueella, lukuisista kevyen liikenteen väylistä kiertoliittymiin, teihin ja siltoihin. Esimerkiksi Oulun Laivakankaan kiertoliittymän ja Länsikehän tien sekä sillan Haukiputaalla toteutimme täydellisinä toimituksina kaikkine työvaiheineen, sisältäen myös alueiden kuivatusjärjestelmät.

VILKUNAN PUISTON SILTA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Vihertöitä, viihtyvyyttä ja luonnon hyvinvointia

Rakensimme Oulun kaupungissa sijaitsevaan Vilkunan puistoon uuden betonisillan. Lisäksi rakensimme alueelle myös kevyen liikenteen väylät täysin valmiiksi päällysteineen, vihertöineen ja valaistuksineen.

LAIVAKANKAAN KIERTOLIITTYMÄ JA INFRASTUKTUURI

Sujuvampaa liikennettä

Oulun kaupungin tilauksesta rakensimme Laivakankaan kiertoliittymän sekä alueen kuivatusjärjestelmät, täydellisenä toimituksena kaikkine työvaiheineen.

LÄNSIKEHÄN TIE, SILTA JA ALUEEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄT

Taitavaa teknistä osaamista

Oulun pohjoispuolella sijaitsevalle Haukiputaalle olemme rakentaneet Länsikehän tien, sillan ja alueen kuivatusjärjestelmät, myöskin täydellisenä toimituksena kaikkine työvaiheineen.

ÄIMÄRAUTION RAVIRATA JA HEVOSURHEILUKESKUS

Erikoiskohteiden toteutusta

Rakensimme laadukkaat ja turvalliset reitit ravihevosten ja heidän ohjastajiensa harjoitteluun Oulun Äimäraution hevosurheilukeskukseen, meren äärelle Oulunlahden rantaan.

KATUJEN MAA- JA KIVIAINEKSET OULUN KAUPUNGILLE

Järeitäkin materiaaleja

Toimitamme sopimuskumppanina Oulun kaupungin rakennustyömaille rakentamisessa tarvittavat maa- ja kiviainekset, järeästä murskeesta laadukkaaseen kapillaarikatkosepeliin.

OULUN KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖVERKKO

Lämpöä ihmisille

Toimimme Oulun Energian kaukolämpölinjojen päätoteuttajana yhteistyössä tilaajan edustajien ja putkiurakoitsijoiden kanssa. Työkohteet vaihtelevat kaupungin ydinkeskustan kohteista uusiin, rakennettaviin asuinalueisiin. Vastaamme myös kohteiden työturvallisuudesta ja teemme työntekijä- sekä urakkatietoilmoitukset viranomaisille.

KEMPELEEN AJOHARJOITTELURATA

Opetuksen edellytyksiä

Oulun seudun ammattiopistolle rakensimme ajoharjoittelu- ja lastausharjoitteluradan Kempeleeseen täydellisenä toimituksena.

ORITKARIN YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI

Osana työyhteenliittymiä

Toteutimme Oulun Oritkarin sataman läheisyydessä sijaitsevan logistiikkakeskuksen runkotöiden rakentamisen osana työyhteenliittymää.

KAUPPAKESKUS ZEPPELIN

Täydellisesti kaupan ja yritysten tarpeisiin

Toteutimme Kempeleessä sijaitsevan, Oulun alueen ensimmäisen ja Pohjois-Suomen suurimman kauppakeskuksen maanrakentamisen täydellisenä toimituksena.

RAJAVILLEN BETONIELEMENTTITEHTAAN PIHA-ALUE

Saneerauksia ja laajennuksia

Haukiputaalla sijaitsevan Rajaville Oy:n betonielementtitehtaan piha-alueen saneerauksen ja laajennuksen urakoimme vankalla ammattitaidollamme.

L&T:N KIERRÄTYSTERMINAALI

Yhdessä luonnon hyväksi

Toteutimme Oulussa sijaitsevan Lassila & Tikanojan tehokkaan jätteiden kierrätysterminaalin maarakentamisen kokonaisuudessaan erotinjärjestelmineen.

MAA- JA TEOLLISUUSRAKENTAMISTA SUOMESSA JA ULKOMAILLA

Yli 50 vuoden vahvalla kokemuksella

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy toimii pääasiassa Oulun talousalueella ja sen lähiympäristössä. Yli 50 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukemattoman määrän maarakennus- ja teollisuusrakentamiskohteita, myös maamme rajojen ulkopuolella, esimerkiksi Kostamuksessa ja Mozhaiskissa Venäjällä.

Lataa OMV CV-Esite .pdf muodossa