POHJAA MUKAVALLE ASUMISELLE

Niemenrannan kaava-alue I Oulun kaupunki Rakensimme päätoteuttajana ja -urakoitsijana Oulunsalon Niemenrantaan kolme uutta asuinrakentamiseen tarkoitettua kaava-aluetta sisältäen kadut, vesijohdot, viemäröinnit, ja pumppaamot. Osaurakat, kuten asfaltoinnit ja sähköasennukset, ostimme alihankintana.


MAANRAKENNUS

Pohjaa mukavalle asumiselle. Turvallisempaa ja sujuvampaa infraa. Lisää tietoa  


MAA- JA KIVIAINEKSET

Soraa, maisemointikiviä vai laadukasta istutusmultaa? Toimitamme kaikenlaisia maa- ja kiviaineksia yksityisten rakentajien, yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Lisää tietoa